Ocenenia udelené:

 • Metod Macek
 • Jozef Zemančík
 • Eva Chomisteková
 • Zlatica Gereková
 • Miroslav Trepáč
 • Peter Švaba
 • Marta Voštináková
 • Jozef Valentín Diškanec
 • Michaela Kantorová
 • Elenka Droppová
 • Eva Ondreková

Hlavné ocenenie:

Go to Top