V roku 2020 nebolo udelené ocenenie – Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Ocenení 2020|