Ocenenia udelené:

 • Helena Hollá
 • Oľga Prísažná
 • Pavol Sedlák
 • Anna Červeňová
 • Andrea Jarabáková
 • Ľubica Bednárová
 • Renáta Prísažná
 • Katarína Mliečková
 • Helena Straková
 • Anton Katrenčík
 • Silvia Rovná
 • Viera Katráková
 • Jana a Anton Sumihorovi
 • Jozef Korený
 • Mária Olešová
 • Juraj Balek
 • Alžbeta Kanáliková
 • Helena Ristvejová
 • Jaroslav Miškovič
 • Andrea Kekeľáková Laššaková
 • Vladimír Dolník
 • Jana Mlynarčíková
 • Kristína Bednárová

Hlavné ocenenie:

Go to Top