Ocenenia udelené:

  • Andrej Vojtas
  • Erik Koky
  • Karolína Graňáková
  • Daniel Kubovčík
  • Roman Krajčík
  • Alexandra Turoňová
  • Barbara Jakubíková
  • Matúš Šuľa
  • Dominik Poláček

Hlavné ocenenie:

Go to Top