Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovaní:

  • Obec Liesek
  • Obec Likavka

Víťaz kategórie:

Go to Top