Ocenenie v kategórii Rozvoj sociálneho cítenia detí a mládeže