Top čin ľudskosti

Nominovaní:

  • Matej Michalík, Čierne
  • Rebeka BABINSKÁ a kolektív II.ZuA, Párnica
  • Viera Perašínová a Pavel Perašín, Liptovský Mikuláš – Iľanovo

Ocenenie udelené:

  • Rebeka BABINSKÁ a kolektív II.ZuA, Párnica
  • Viera Perašínová a Pavel Perašín, Liptovský Mikuláš – Iľanovo
  • Matej Michalík, Čierne

TOP cena:

Go to Top