Ocenenie v kategórii Dlhoročná dobrovoľnícka práca