Ocenenia udelené:

  • Terézia Hamacková
  • Katarína Ružičková
  • Ivan Kocan

Hlavné ocenenie:

Go to Top