Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži-2022, Ocenení 2022|

V roku 2022 nebola doručená nominácia na ocenenie