Obec Liesek sme sa rozhodli nominovať a tým prejaviť obci vďačnosť za dlhodobú finančnú podporu táborov pre deti a mládež (skautské tábory, eRko tábory), ako aj iných aktivít (Deň rodiny, mládežnícke plesy), rovnako za jej nestrannosť voči všetkým mládežníckym skupinám pracujúcim v obci, za poskytnutie priestorov za symbolickú sumu a tiež nesenie všetkých prevádzkových nákladov, čím uľahčujú naše fungovanie.

Obec Liesek je známa veľkou angažovanosťou mladých, ktorých takýmto spôsobom podporuje v ich raste v organizácii, ktorej sa venujú a tým si vychováva občanov, ktorým záleží na svojej obci. Je dôležité vidieť potenciál v mladých a myslíme si, že takáto opora, ktorú máme v obci, je dobrou cestou k výchove k zdravému občianstvu a záujmu mladých o veci verejnosti. Obec je otvorená naozaj akýmkoľvek nápadom a aktivitám mladých a vždy ochotná pomôcť či nájsť riešenie.