Pod projektom s názvom „Deti deťom“, ktorý funguje pravidelne už od roku 2009, sa skrýva skupinka mladých ľudí a detí, ktorú vedie mladý dobrovoľník Vladimír Šimjak. Skupine mladých a detí nie je ľahostajný život okolo nich a vedia sa pozrieť aj na sociálnu situáciu okolo seba. Za projektom sa skrýva obrovské množstvo času stráveného mladými dobrovoľníkmi v teréne obce. Celoročné úsilie potom vyvrcholí vždy v poslednú nedeľu v roku, kedy títo mladí dobrovoľníci zorganizujú koncert „Deti deťom“, v ktorom sa spieva, tancuje, hrá ale aj recituje pre konkrétne deti, pre konkrétnu rodinu. Výťažok z koncertu putuje priamo pred zrakmi preplnenej sály rodinám, ktoré to veľmi potrebujú. Mladí takýmto spôsobom pomáhajú hľadať cesty a spôsoby, ktoré sa nám zdravým, primerane zabezpečeným zdajú normálne, ale ktoré tak veľmi chýbajú v niektorých rodinách.

Nominoval: Obec Zákamenné