Gymnázium sv. Andreja je škola, ktorá je veľmi otvorená pre spoluprácu s inými organizáciami (občianskymi združeniami, hnutiami), ktoré pracujú na dobrovoľníckej báze. Už niekoľko rokov sa v budove školy organizujú stretnutia zodpovedných osôb za Dobrú novinu pre farnosti z Oravy a Liptova, škola poskytuje priestory pre duchovné obnovy rodín, oblastné stretnutia a víkendovky eRkárov, volejbalový turnaj, zábavné dopoludnie pre deti, škola taktiež podporila medzinárodné stretnutie mládeže R13. Táto škola podporí v rámci svojich možností každé dielo, ktoré je nasmerované pre dobro detí a mladých a to hlavne vďaka osobám dvoch riaditeľov – bývalého, Stanislava Bellu a súčasného, Kamila Nemčíka.

Nominoval: eRKo-HKSD, OC Ružomberok