Ľubka je osoba, ktorá sa snáď v kroji narodila a súčasne do vienka dostala dar a ochotu rozdávať lásku k slovenskej ľudovej piesni, melódii i tancu mladým pokračovateľom. Vo folklórnom súbore Stavbár účinkuje od roku 1995 a už ako mladá tanečnica učila malé deti v Stavbáriku tancovať. V súčasnosti preberá staršie deti zo Stavbárika a pomáha sa im stať riadnymi tanečníkmi Stavbáru, je vedúcou dievčenskej tanečnej zložky a vedúcou speváckej zložky. V súbore často robí upratovačku, psychologičku, krojárku, výchovného poradcu, korepetitorku i policajta. Súbor je jej druhým domovom a že to robí rada, je vidieť na výsledkoch.

Nominoval: DFS Stavbárik