Marek spolupracuje s KERICom od svojich 14 rokov. Spoluprácu začal najskôr ako účastník medzinárodnej výmeny a postupne priberal na seba ďalšie úlohy: v rámci projektu Komprax zorganizoval spoločenský večer pre miestnu rómsku komunitu, je predsedom mestského mládežníckeho parlamentu, v rámci ktorého  organizuje mládežnícky ples, Valentínsky beh pre dvojice, na námestí nainštalovali šachové stoly. Je aktívny v hnutí Žíznim a spoluorganizuje stretnutia kresťanskej mládeže po Európe, v rámci Kericu je členom lokálnej dobrovoľníckej skupiny.

Nominoval:  Podpora dobrovoľníctva na Slovensku