Majka je osoba, ktorá venovala eRku veľmi veľa – 13 rokov ako animátor pre deti a mladých, z toho 8 rokov ako vedúca oblasti Námestovo. Jej práca spočívala v riadení  eRka v 15 farnostiach: zaúčala začínajúcich animátorov, získavala dotácie na tábory, organizovala akcie, chvály v Námestove a Vasiľove, víkendovky, plesy, spravovala web, riešila konflikty a reprezentovala hnutie. Jej najväčším darom však bolo nadchnúť ľudí pre to, čím žila ona. Pre dobrovoľníctvo, pre prácu s deťmi, pre dobro, pre krásny a plnohodnotný život. Mladí animátori sa u nej vždy stretli s veľmi priateľským prijatím, pre mnohých eRkárov je úžasným poslucháčom, radcom a priateľom.

Nominoval: eRko- HKSD, OC Námestovo