Vladimír je animátor, zodpovednou osobou a vedúci oblastného centra Ružomberok v hnutí eRKo. Je to mladý človek, ktorý sa nebojí meniť svet okolo seba, človek so srdcom v rukách, ktoré dáva ostatným s láskou bez ohľadu na to, či bude prijaté. Je pre mnohých animátorov vzorom a príkladom. Jeho služba dobrovoľníka je veľmi rozmanitá: organizuje detské stretká vo farnosti a v eRku, tábory pre deti a mladých, venuje sa formovaniu vedúcich v rámci hnutia eRko, pomáha pri organizovaní rôznych celoslovenských aktivít ako napr. Vysielacia pobožnosť, Misijná púť, celoslovenské stretnutia hnutia eRko a mnoho ďalších aktivít.

Nominoval: eRko-HKSD, OC Ružomberok