Obec Likavka už viac rokov pristupuje k svojim dobrovoľníkom na veľmi dobrej úrovni. Výsledkom je kvalitné pôsobenie dobrovoľníckych organizácií na pôde obce Likavka, ktoré podporuje finančne, materiálne i tým, že sa o ich činnosť aktívne a pravidelne zaujíma. V obci pôsobí niekoľko dobrovoľníckych organizácií. Medzi ne patrí eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrovoľný hasičský zbor Likavka, Hortus de Likava, Červený kríž a ďalšie.

Obec Likavka už dvadsať rokov výrazne prispieva k rozvoju eRka v Likavke, ktoré sa venuje formácií detí a mládeže obce Likavka. Viac ako 80 detí spolu mladými obce Likavka zažíva každý rok rôzne formačné podujatia, programy a letné tábory. Deti sa stretávajú v dvojtýždňovom cykle na stretkách so svojimi animátormi. Každoročne deti s podporou obce Likavka navštívia tábory na rôznych miestach Slovenska. Obec Likavka podporuje deti aj formou cezhraničných výletov, ktoré im ponúka. V eRku sa z detí postupne po rokoch stali animátori a neskôr rodičia, ktorí práve svoje deti motivujú k dobrovoľníckej činnosti v eRku i mimo neho.

Obec Likavka ponúka skutočnú pomoc a podporu deťom i mladým. Svedčia o tom už niekoľkoročné generácie, ktoré prešli dobrovoľníckou organizáciou eRko  v Likavke, ale aj ďalšími spomenutými dobrovoľníckymi organizáciami. Mnohé deti, mládež i dospelí sú súčasťou dobrovoľníckych organizácií, ktoré obec aktívne podporuje a to prospieva k budovaniu aktívneho občianstva v obci. Svedčí o tom aj skutočnosť, že aktuálne prebieha v Likavke petícia za zakázanie prevádzkovania hazardných hier na území obce, ktorú iniciovalo vedenie obce, ale aj členovia dobrovoľníckych organizácií.

Fotografie:

likavka1 – pán starosta na Kapustnici eRkárov január 2016

likavka2 – Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka

likavka3 – účastníci detského letného tábora eRkárov z Likavky

likavka4 – z čistenia obce, ktorú organizovalo Hortus de Likava