Tatiana Jánošková žije v Kysuckom Novom Meste, časť Dubie. Dnes spolu s manželom pracuje v rodinnej firme. Má 3 deti a popri starostlivosti o svoju rodinu sa často zapája do charitatívnych projektov. Na základe vlastnej životnej skúsenosti je zvlášť citlivá k problémom rodín s handicapovanými deťmi a ich integrácii do spoločnosti. Narušená komunikačná schopnosť jej handicapovanej nehovoriacej dcéry ju nasmerovala venovať sa intenzívne augmentatívnej a alternatívnej komunikácií /AAK/. Je spoluautorkou publikácie o AAK, vydanej Štátnym pedagogickým ústavom.

Prvý dôvod: Často je oporou mladým rodičom, ktorým sa narodí dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou. Získané poznatky z medzinárodných konferencií odovzdáva týmto rodičom nehovoriacich detí. Títo mladí ľudia ju vyhľadávajú, ona im okrem skúseností, rada poskytne materiály, ktoré vypracovala so zámerom zlepšovať komunikáciu s nehovoriacimi deťmi. Bez nároku na honorár poskytuje svoje skúsenosti a zručnosti v mnohých sociálnych zariadeniach pracujúcich s deťmi a mládežou.

Spolu so svojou rodinou sa organizačne podieľa na príprave športových i spoločenských podujatí. Podaním úspešných projektov (Nadácia Orange a Nadácia VÚB) na rekonštrukciu starobylej zvonice v časti Dubie, získala nielen financie ale i dobrovoľníkov na jej opravu.

Druhý dôvod: V súčasnosti sú práve mladí ľudia aktívni v komunite. Naopak, v časti Kysuckého Nového Mesta – Dubie, je aktérkou komunitných aktivít práve Tatiana Jánošková. Svojou prácou dokázala nadchnúť ostatných obyvateľov k dobrovoľníckej práci. Je tak vzorom pre mladých nielen v dobrovoľníckej práci ale i v komunitných aktivitách, pretože jej činnosti neskončili len pri rekonštrukcii zvonice, pokračovalo sa rekonštrukciou kaplnky v časti Dubie a dnes má na pláne vybudovať Komunitné centrum Dubia – Minigalériu ZVONICA. Za zmienku určite stojí to, že za obe dotácie bolo treba hlasovať na webových stránkach nadácií a občania p. Jánoškovú nesklamali, lebo ich dokázala „nakaziť“ nadšením pre vec, projekty svojimi hlasmi dostali na popredné miesta.

Tretí dôvod: Syn Ladislav sa stal detským a neskôr juniorským  majstrom sveta v cyklotriale. Takéto vynikajúce výsledky mohol jej syn dosiahnuť, samozrejme, vlastným úsilím, ale bez podpory rodiny by to nešlo. Obe staršie deti študujú štvrtý ročník na vysokých školách. Dokázala, že i popri starostlivosti o handicapovanú dcéru a práci v rodinnej firme, je oporou pre všetky svoje deti.

Tatiana Jánošková je vzorom pre mnohých mladých ľudí. Je dôkazom, že ak niekto chce, vie pomáhať druhým, napriek svojmu zložitému osudu. Je dôkazom, že je možné sa s ostatnými deliť o získané vedomosti a zručnosti, a tak pomáhať bez nároku na odmenu. Je dôkazom toho, že i jeden človek môže pre dobrovoľnú prácu nadchnúť veľkú komunitu. Je dôkazom toho, že niekedy stačí mála a dajú sa dosiahnuť veľké veci.