Žiaci zorganizovali v aule našej školy v decembri roku 2015 benefičný koncert na podporu Detského domova v Bytči, ktorému bol odovzdaný finančný dar a hračky od sponzorov.

Tento rok sa rozhodli pokračovať a z tejto benefície urobiť tradíciu. Zorganizovali preto koncert pre 4 žilinské stredné školy (1100 žiakov), z ktorého výťažok putuje na Detské oddelenie Fakultnej nemocnice v Žiline. Peter a Tomáš organizovali koncerty v prípravnej fáze absolútne samostatne – zohnali sponzorov, oslovili a zaistili kapely, pripravili miesto, prenajali svetelnú a zvukovú techniku a pod. Celú organizáciu zaisťovali vo svojom voľnom čase po vyučovaní, tak aby mali žiaci pekný estetický zážitok a zároveň mali dobrý pocit z pomoci druhým – symbolické vstupné od žiakov bolo v plnej miere použité na dobrú myšlienku, lebo všetky priame náklady pokryli zo sponzorských peňazí.

Tomáš s Petrom svojimi aktivitami nesledujú žiaden osobný prospech, ale sú vnútorne motivovaní v aktivitách podporujúcich mládež a ľudí v ťažkej životnej situácii a vedia pre túto myšlienku nadchnúť aj iných mladých ľudí, ktorí venujú energiu vo svojom voľnom čase aj v prospech humánnych myšlienok.