Igor je  človek, ktorý je veľký srdcom nielen na miestnej, okresnej, krajskej, ale aj celoslovenskej úrovni. Zaujíma sa o svoje okolie a nie je ľahostajný k problémom, ktoré vníma vo svojej blízkosti a keď sa dá hneď ich rieši. Súčasťou jeho okolia sú aj mladí ľudia, ktorým je príkladom angažovania sa vo veciach verejných. Mladí ľudia radi s nim diskutujú na aktuálne témy života spoločnosti a on trpezlivo odpoveďami rozširuje ich životné obzory. Je zakladateľom a aktívnym členom Oravského záchranného systému (ORS), ktorého hlavným poslaním je pomáhať pri pátraní po nezvestných osobách vo vode a v horských podmienkach, kde aj motivuje mladých ľudí k tomuto ušľachtilému poslaniu.  Keby sme mali vymenovať všetky smery tohto aktívneho občana Igora, boli by sme tu do rána. „ Tí, ktorí ho poznajú, vedia, že nepozná slovo – nedá sa.“, hovoria o ňom obyvatelia Oravy a zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja, ktorí ho nominovali na ocenenie.

Ďalší ocenení:

Helena Druneková, Zubrohlava

„ Mladí ľudia s tetou Helou počítajú“ hovoria pracovníci obecného úradu v Zubrohlave. Je to osoba, ktorej srdce bije pre rodinu a pre spoluobčanov.  Pomáha mladým ľuďom pri vedení  a zariaďovaní mládežníckej klubovne, podporuje ich aktivity radou, aj fyzickou pomocou. Pretože vie, že pre zdravú komunitu obce je potrebný medzigeneračný dialóg prepája mladých ľudí a seniorov pri aktivitách aj zábave.  Napriek zrelému veku rozvíja svoj talent pri speve, divadle,  pri aranžovaní stolovania pre rôzne podujatia.“ Je to osoba, ktorá pre celú obec veľa pracuje a zaslúži si ocenenie“, povedali  zástupcovia obce Zubrohlava, ktorí ju nominovali.

Juraj Gregor, Žilina

Juraj je na svoj vek duchom stále  mladý a talentovaný muž. Je otcom 4 detí, ktoré vzorne vychováva a ukazuje deťom hodnoty života. Popri tom  je riaditeľom  Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.  V čase jeho príchodu na školu, bol duch školy na úpadku. On svojím vzťahom k tomuto dielu, ale hlavne k mladým ľuďom, ktorí ju navštevovali a budú navštevovať obetoval mnoho hodím s pochopením manželky, aby život mladých ľudí na škole bol radostný a hodnotný. No nezastavil sa len pri škole. Záleží mu na komplexnom rozvoji mladého človeka, preto začal pre mladých organizovať stretnutia s aktívnymi podnikateľmi a osobnosťami mesta Žilinského kraja. „Nesmierne si vážime jeho prácu a príkladný angažovaný život“ hovoria bývalí študenti školy, ktorí ho nominovali na ocenenie.

Kvetoslava Legerská, Ružomberok

Je aktívnou občianskou dolnoliptovského regiónu. Kvetka je osobou, ktorú si v meste Ružomberok vážia mladí ľudia nielen z Mestského študentského parlamentu, kde robí koordinátorku menovanú mestom Ružomberok.   Pre rozvoj mladých ľudí spoju s nimi podniká mnohé aktivity podporujúce vzťah k regiónu, budovanie medziľudských vzťahov, rozvoj športového ducha aj kultúrnych tradícií v meste.. Vedie občianske združenie LOKAL, ktoré  pomáha  ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia. Vo svojom voľnom čase školí mladých v rôznych zručnostiach. „ Jej usmiava tvár, ktorá šíri radosť a nadšenie pre mladých boli jedným z dôvodov jej nominácie na ocenenie.

Alexandra Majeríková, Žilina

 

Pre Alex, ako ju niektorí familiárne  volajú pomoc deťom je jej životným poslaním. Ak preto založila nadácie Anjelské krídla, ktorej  hlavnou náplňou je pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách. Pani  Alexandra je veľmi skromná a pokorná žena. Keď vidí utrpenie detí  či týrané ženy ani na okamih neváha a pomáha. Jej srdcu blízke sú  opustené matky s ťažko chorými deťmi. Vymenovať rozsah jej dobročinnosti  je v tak krátkom čase možné., no nájdete ch na webe anjelské krídla.  Alexandru nominovala skupina obyvateľov mesta Žilina, ktorá podporuje jej činnosť a niektorým z nich priamo pomohla.

Ľudmila Mokošáková, Zubrohlava

„ Ľudmila je osobnosť, ktorá prešla mnohými aktivitami v prospech občanov a to nielen v našej obci Zubrohlava“ hovoria zástupcovia obce, ktorí ju nominovali na ocenenie. Jednou z jej hlavných misií je budovanie medzigeneračného dialógu medzi mladými ľuďmi a seniormi. Samotné vedenie Jednoty dôchodcov v obci je dôvodom k „ omladzoveniu duchovného veku“  zrelých občanov.  Angažovala sa pri  podpore vzniku obecnej rady mládeže v obci, ktorej činnosť pravidelne podporuje dobrými radami, ale aj priložením ruku k dielu v novej spoločnej klubovni, kde ma priestor mládež aj seniori.