Je starostom obce Rabča. Je osobou, ktorej pri slove mládež „ radosťou zablikajú oči“, lebo podľa jeho slov, je to budúcnosť obce. Sám sa začal zúčastňovať aktivít zameraných na naštartovanie záujmu mládeže o veci verejné. Spolupracuje s mladými  na vytvorení architektonickej štúdie obce. Pri možnosti zapojiť sa do ďalších aktivít zameraných sa kvalitu spolupráce vedenia obce a mládeže sa stal ako zástupca obce partnerom projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja  na veciach verejných“ , ktorý zastrešuje rada mládeže Žilinského kraja. Podporuje všetky stretnutia s mládežou. Má osobný záujem o výstupy  všetkých stretnutí, ktoré hovoria o silných aj slabých stránkach života mladých ľudí v obci od rôznych vekových kategórií mladých ľudí. Sníva o zmysluplnej Koncepcií práce s mládežou aj o funkčnej obecnej rade mládeže, ktorej vznik chce podporiť.

Ďalší ocenení:

Jozef Balačin, Nová Bystrica

Jozef Balačin slúži ako starosta  od 25. roku života. Začína 3 volebné obdobie. Od samého začiatku starostovania mu záležalo na kvalite života obyvateľov obce  Nová Bystrica. Pre podporu činnosti mladých ľudí spolu s ďalšími kolegami v obci vybudoval workoutového a detské ihriska. Vedie s aktívnymi mladými ľuďmi rozhovory zamerané na ich sny o fungovaní obce  aj o tom, ako pozitívne môžu tráviť voľný čas v kruhu rovesníkov. Obyvatelia obce, ktorí ho nominovali na ocenenie hovoria , že je to človek, ktorý v obci vytvára krásne prostredie cez rôzne oddychové miesta, kde môžu všetci obyvatelia budovať komunitné obecné spoločenstvo. Je dobrým, skromným a štedrým človekom.

Ján Hartel, Kysucké Nové Mesto

Ján Hartel od roku 2007 bol primátorom Kysuckého Nového Mesta.  Počas týchto rokov mu záležalo na tam, aby obyvatelia mesta mali naplnené potreby pre spokojný život.  Posledné volebné obdobie sa špeciálne zameral na záujmy mladých ľudí.  Počas viacerých stretnutí s mládežou, ktoré viedol aj zástupca Rada mládeže Žilinského kraja v meste sa dozvedal tom ako by mladí ľudia chceli prispieť k fungovaniu mesta. Aby mládež mala priestor, kde  by trávila pozitívne čas bez alkoholu ponúkol priestor na vytvorenie mládežníckej klubovne, ktorý si mladí ľudia zariadili. Pre zvýšenie participácie mládeže na živote mesta podporil aj  vznik   Mestského mládežníckeho parlamentu. „ Aj keď pán Hartel konči na poste primátora, radi by sme mu poďakovali a vyjadrili uznanie aj touto nomináciou“, hovoria mladí ľudia z mesta, ktorí ho nominovali na ocenenie.

Marián Javorka, Likavka

Je starostom obce Likavky  8 rokov.  V obci vytvára priestor spolupráce všetkých združení a spolkov, v ktorých sa združujú mladí, ale aj ostatní obyvatelia obce. „Pán starosta je  hodnotovo orientovaný človek, čo sa odráža na veľmi  ľudskom zaobchádzaní s občanmi obce a svoju funkciu vykonáva na 120%“, hovoria mladí ľudia z organizácie eRko, ktorí ho nominovali na ocenenie. Dôkazom jeho starostlivosti o mládež je aj túžba , aby obec mala  Koncepciu práce s mládežou, obecnú radu mládeže aj spoluprácu všetkých zložiek obce, kde sú mladí ľudia. Ak preto sa rozhodol byť partnerkou obcou v projekte, ktorý zastrešuje Rada mládeže Žilinského kraja s názvom Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných a záujem o všetky výstupy zo stretnutí, ktoré sa k tomu v obci vedú.

Monika Kavecká, Kunerád

„ Na pani starostke si vážime jej prístup k ľuďom, snahu pomáhať, posúvať obec dopredu, inovovať, vie spájať občanov,  oceňujeme jej prístup k riešeniu problémov a snahu podpory komunitného života obce a rozvoj občianskej spoločnosti“ hovoria obyvatelia obce Kunerad z občianskeho združenia AKURAD, ktorí ju nominovali na ocenenie. Súčasťou jej práce je aj aktívna starostlivosť o mladých ľudí, ktorí v obci žijú.  Vie si nájsť čas, aby vypočula ich hlas, a spolu s nimi hľadala riešenia, ktoré vedú k tomu, že mládež v obci bola spokojná.