Janko Šuvada je 19-ročný študent 4. ročníka Spojenej školy v Tvrdošíne, kde študuje odbor mechatronika. Na prvý pohľad ničím výnimočný chlapec, no keď ho bližšie spoznáte, prekvapí vás svojimi vyhranenými názormi na dianie a veci okolo seba, svojím kritickým a nekonformným myslením, ale najmä vás nakazí energiou, optimizmom a chcením zmeniť okolitý svet k lepšiemu. Je priateľský, ochotný, má dobré nápady, ktoré nielen navrhne, ale sa aj podieľa na ich realizácii. V škole aktívne pracuje v Žiackej školskej rade, kde má na starosti najmä ekologické, sociálne a dobrovoľnícke aktivity. Ich výpočet by bol široký, spomeniem napr. práca na projekte eTwinning – Dead poets society, zapojenie sa do študentských volieb (komunálnych aj prezidentských), prezentácia školy na Dni otvorených dverí, výchova spolužiakov k dôslednému triedeniu odpadu, burza šatstva Ľudia ľuďom a iné. Dojímavý je jeho postoj k ľuďom na okraji spoločnosti, napr. nefalšovaný záujem a pomoc mentálne a telesne postihnutým v Domove sociálnych služieb a v Domove dôchodcov v Tvrdošíne počas našich návštev na Mikuláša a pred Vianocami. Inicioval zapojenie našej školy do projektu Škola bez nenávisti. Okrem toho je aktívny aj mimo školy – spolupracuje s organizáciou digiQ, niekoľkokrát sa zúčastnil na klimatických a ekologických demonštráciách v hlavnom meste, bol pozvaný na konferenciu o sociálnych inováciách v Bratislave. Janko pochádza zo skromných pomerov, od ôsmych rokov žije len s otcom, je nútený popri škole brigádovať, no napriek tomu vie pomôcť ľuďom, ktorí nemajú v živote toľko šťastia ako iní. Vlani pred Vianocami spolu s kamarátom nakúpili za vlastné peniaze potraviny a zaniesli do zariadenia pre ľudí bez domova Missionaries Of Charity Sestry Matky Terezy v Žiline. Hovorí sa, že mladí sú naša budúcnosť. Keby boli viacerí ako tento mladý študent, nemuseli by sme o tú našu mať obavy.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Patrik Hyll

Patrik Hyll je mladý, šikovný a ambiciózny chalan, dobrovoľník v organizácií SYTEV už viac ako 2 roky. Počas nich koordinuje dobrovoľne jednu z najväčšej oblasti v organizácií a to oblasť Erasmus+. Koordinuje dobrovoľníkov a spolu s nimi viac ako 170 mladých ľudí ročne vyšle na Erasmus+ projekt. Je veľmi priateľský a svoju prácu berie vážne. Do dobrovoľníctva dáva desiatky hodín aby prácu stále posúval ďalej a robil ju kvalitne. Patrik by mal získať toto ocenenie keďže je príkladom aj pre iných mladých že popri strednej škole sa dajú robiť veľké veci. Napísal už viacero Erasmus+ projektov a je aj facilitátorom jedného projektu cez Vyšehradský fond.
V roku 2019 bol hlavným koordinátorom projektu: mapovanie potrieb deti a mladých v meste kde získal 2 200 odpovedí deti a mládeže a momentálne koordinuje projekt aj vytváranie Koncepcie podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2021 – 2027.

Michaela Veselovská

Miška je aktívnou členkou, ale hlavne dobrovoľníčkou Mestského študentského parlamentu v Ružomberku. Dosiahla už striebornú cenu v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Ediburgu a vo svojom čase sa venuje veľa dobrovoľníckym aktivitám. Už od svojich 15 rokov sa pravidelne zúčastňuje príprav letných táborov pre deti kde robí koordinátorku aj animátorku . Je veľmi šikovná čo sa týka grafického dizajnu a veľmi nápomocná v aktivitách Mestského študentského parlamentu .- Bez problémov koordinovala takú akciu akou je študentský ples.Pre malé deti zorganizovali podujatie Deti kvetov , kde si pre škôlkarov pripravili rôzne úlohy
a spoločne si vysadili kvietok , pre študentov stredných škôl zas filmové večery, fotografickú súťaž. Miška je v tíme tá ktorá všetko dotiahne do zdarného konca a preto si veľmi vážime jej prácu.

Kristína Hrčková

Kristínka je v mestskom študentskom parlamente influencerka , novinárka a posúva dianie MŠP smerom ku študentom cez sociálne siete , založila nový Instagram Mestského študentského paramentu kde pravidelne postuje o novinkách v práci s mládežou a o pripravovaných podujatiach . Z jej pera už vyšiel nejeden pekný článok o dobrovoľníctve a práci MŠP v Ružomberku a jej oko fotoaparátu uz zaostrilo na niekoľko vydarených akcií MŠP a mladých Pomáhala aj pri fotosúťaži Sloboda očami mladých kde spolu s tímom pripravili vernisáž na veľmi vysokej úrovni. Pomáhapri organizácií roznych podujatí , tak športových ako kultúrnych.
Je aktívnou členkou parlamentu a veľmi dobre sa s ňou spolupracuj. Touto cestou jej chceme za jej aktivity poďakovať.

Veronika Kuchťáková

Veronika Kuchťáková je výborný organizačný a svedomitý mladý človek. Aktívne pracuje v žiackej školskej rade pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach Už od svojho detstva pôsobila v organizácii eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, kde začínala ako animátorka a postupom času sa vypracovala na vedúcu stretiek pre iných animátorov. Vo svojej dedine organizuje Dobrú novinu, mládežnícky ples, a tábory pre deti.  Veronika je mladý človek, ktorý sa zapojí do každej aktivity, ktorá pomáha ľuďom a jej zásadou je, že ide prvá, aby pritiahla ďalších.

Viliam Jašica

Energický, pokorný a hlavne „cool“chalan , ktorý má v sebe drive a dokáže spojiť bandu chalanov a celkové mládež aby sa do niečoho pustili. Má veľký potenciál a dokáže pripraviť akciu bez finančných prostriedkov tak že si všetko vybehá sám spolu s kamarátmi. Už druhý rok pripravili v našej obci úžasnú Jánsku vatru, pomáhali pri stavaní mája, sú aktívni pri zakladaní Rady Mládeže v obci. Viliam je chalan ktorý zatiaľ nikdy nepovedal nie a či treba pomôcť alebo sa baviť vždy je ochotný. V očiach mladých rezonuje ako tímovi hráč ba dokonca ako tím líder.

Monika Vojtašáková

Monika je dobrovoľníčkou v eRko – HKSD už 8 rokov. Ako 14 ročná sa pridala medzi pomocných animátorov na stretkách pre deti. V roku 2015 prevzala službu zodpovednej vedúcej eRka za obec Rabčice. Monika vedie do 10 animátorov a pomocníkov, ktorí organizujú pre deti okrem pravidelných stretiek (každý týždeň), ktorých vyvrcholením je letný tábor (každý rok). Organizuje rôzne ďalšie podujatia (karneval, deň radosti, nocovačka apod.) pre desiatky detí z obce (nie len erkárov). V šk. roku 2018/2019 zapojila detí a mladých z Rabčíc do participatívneho projektu Znko-strom, v ktorom motivovali do konkrétnej pomoci (obnova kríža) aj obyvateľov obce. Monika spolupracuje na aktivitách aj s obcou a farnosťou, kde spoluorganizuje aj ďalšie aktivity. Od roku 2019 prijala v eRku službu vedúcej oblastného centra Námestovo, aby podporovala a koordinovala 10tky vedúcich v obciach na Orave. Monika sa snaží napredovať vo svojom dobrovoľníctve a zúčastňuje sa rôznych školení. V súčasnej dobe sa stala lektorkou a vzdeláva aj ďalších mladých dobrovoľníkov v eRku.
Monikina služba je inšpiratívna a rôznorodá. Prajeme jej, aby jej odhodlanie pre šírenie pozitívnych hodnôt vydržalo ešte dlho.

Barbora Bajčiová

Barbora Bajčiová je mladý človek, ktorý do života miestnej komunity prináša hodnoty vytrvalosti, poriadnej pracovitosti ale aj skromnosti, čo je príkladom pre mladých ľudí.
Barbora sa niekoľko rokov venovala pravidelne deťom z obce v miestnom občianskom združení. Je aktívnou mládežníckou členkou dobrovoľného hasičského zboru v obci Žaškov. Počas štúdia na Obchodnej akadémií v D. Kubíne sa plnohodnotne zapájala niekoľko rokov do činnosti žiackej školskej rady. V súčasnosti ambasádorkou súťaží v pretláčaní rukou pre stredné školy na Slovensku. V tejto aktivite organizuje súťaže pre stredoškolákov a motivuje ich k zmysluplnému tráveniu voľného času..
Popri tejto širokej činnosti a štúdiu na škole sa stala 5 x Juniorskou majsterkou Európy v pretláčaní rukou – Armwrestler, 5x Juniorská majsterka Sveta a je aj seniorská majsterka sveta. Je považovaná za jednu z 3 najsilnejších mladých žien vôbec na svete. Tento rok sa stala majsterkou sveta v súťaži ozbrojených síl v Číne.
Barbora je výnimočný mladý človek, ktorý svojim zápalom spája mládež a pomáha im nájsť správne miesto v živote, kde odolajú nezdravým ponukám.

Kristína Ľubová

Mladá maturantka, ktorej originalita je v záujme o veci verejné a o život miestnej obecnej komunity. Je aktívnou spoluzakladateľkou Rady mládeže obce MOS. Je angažovanou skautkou v obci, zapája sa do vedenia skautských oddielov. Organizuje v obci tábory a rôzne záujmové stretnutia s mládežou. Bola organizátorkou veľkého stretnutia mladých skautov z obce a družobnej obce Staříč. Spolupracuje s OZ KaM pri organizovaní ich podujatí pre mládež. Nájde si aj čas na návštevu chorých a opustených obyvateľov obce. Je charakteristická svojou skromnosťou, jemných prirodzeným prístupom k ľuďom, zodpovednosťou a ochotou nezištne pomáhať a tak byť príkladom pre rovesníkov v zapálenosti a nadšení pre dobro mladých ľudí a aj celej komunity.

Dominik Tomaštík

Dominik je mladý energicky mladý človek s chuťou niečo meniť a oživiť život v obci Klin najmä pre mládež. Dominik stoji za myšlienkou založiť Radu mládeže v obci a tak spojiť mladých do aktívneho celku. Keď bol oslovený ísť do toho na plno neváhal a participoval a pozýval mladých k súčinnosti. Je mladým poslancom obecného zastupiteľstva, kde háji záujmy mladých. Aktívne sa podieľa nie len na aktivitách, ktoré sám pripravuje s mladými ako napríklad – letne kino , cyklotura okolo obce , krížová cesta ale aj na akciách ktoré robí obce dokáže pomôcť. Aktuálne s mladými pripravuje betlehemské vystúpenie – živý betlehem a taktiež aktivitu večer spoločenských hier. Dominik má v sebe iskru pre verejný život a jeho hodnoty by mali byt povšimnuté a docenené.

Andrej Kavecký

Andrej už ako 21 ročný dlhodobo patrí medzi aktívnych občanov v obci Kunerad. Už niekoľko rokov je aj významným členom DHZ Kunerad. Ako dobrovoľník pomáha na množstve podujatí, ktoré sa v obci konajú. Je ochotný vždy pomôcť, je zapálený pre nové projekty v obci, chce, aby sa mladí začali viac angažovať a svojím príkladom ukazuje, že keď sa robí niečo zo srdca, tak sa to dá. Andrej pomáhal tento rok pri realizácii letného kina, pri organizácii osláv SNP v obci, pri zariaďovaní a realizácii projektu posilovne. Andrej podporuje mladých, aby sa zúčastňovali všetkých aktivít v obci. Spolu s ostatnými mladými pripravuje tento rok aj produkty na vianočné trhy, ktoré by chceli predávať a prezentovať mladých v obci ako významného partnera dialógu a partnera na spoluprácu.

Tomáš Hruškovic

Tomáš je aktívny mládežník, ktorý už v mladom veku dokázal veľa vecí a je ochotný pomôcť všade kde vidí, že je problém. Tomáša vystihuje jeho starostlivosť a pokora, s akými pristupuje k životu, rodine, škole.
Pomáhal fare v Tepličke nad Váhom pri inštalácií techniky (kamery, reproduktory, zvonenie zvonov a pod. ) aktívne sa zúčastňoval na modernizácii svojej obce. Vytvoril s kamarátmi projekt na propagáciu obce potulky po Tepličke nad Váhom očami žiakov.
Zúčastňoval sa a pomáhal na neformálnych vzdelávaniach pre Zipcem po celom SR.
Vytvoril aplikáciu pre HugDay vďaka, ktorej sa mohlo spočítať počet objatí v Žiline.
Na strednej škole vytvoril a aj inštaloval čipový dochádzkový a jedálny systém.
Medzi ďalšie jeho aktivity patrila tvorba prezentačného materiálu pre spojenú školu Kráľovnej Pokoja a rôzne grafické materiály, ktoré pomohli propagácii školy.
Aktívne sa podieľal na vybudovaní škôlky, kde robil a pomáhal pri veľa technických prácach aby sa stihla vybudovať škôlka do termínu. Týmto pomohol aj deťom zo Žiliny aby mali pekný a funkčný priestor škôlky. Cez nespočetne množstvo aktivít, ktoré robil narazil na množstvo problémov, ktoré dokázal vyriešiť a dotiahnuť ich do konca. Tomáš dosahuje aj dobré študijne výsledky. Najviac zo všetkého vystihuje Tomáša jeho zrelosť a srdce ochotné ísť za hranice každého očakávaného aj neočakávaného dobra.