Pani primátorka je osoba, ktorá sa niekoľko rokov aktívne venuje komunikácií s mládežou a podporuje ich činnosť. V meste aktívne spolupracuje s Trstenským mládežníckym parlamentom ale aj ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou. Mladí ľudia aj vďaka jej podpore sú členmi komisií, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve. Mesto má spracovaný Strategického plánu práce s mládežou v meste Trstená. Pani primátorka sleduje jeho napĺňanie. Svoj čas venuje stretnutiam s mládežou už od základnej školy až po stretnutie mladých ľudí, ktoré majú rodiny a spolu s nimi sa snaží riešiť problémy mesta a očakávania od mládežníckych partnerov. Je to primátorka všetkých obyvateľov mesta a záleží jej na ich spokojnosti. Ona je TOP primátorka.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Marián Mihalda

Marián Mihalda je novým primátorom mesta Kysucké Nové Mesto. Už počas toho ako bol poslancom zastupiteľstva sa snažil a podporoval mládež. V meste podporil vytvorenie mládežníckej klubovne.  Po zvolení za primátora podpísal memorandum o spolupráci medzi mestom a mládežníckym zoskupením mesta. Presadzoval vznik klubovne pre autistické deti a mladých ľudí. Podporil  v meste mapovanie potrieb deti a mladých. A plánuje v spolupráci s mládežou a vedením mesta vytvoriť Koncepciu pre deti a mládež.

Karol Revaj

Otvorenosť k mladým je charakteristika starosti obce Klin Karola Revaja. Je starosta, ktorý od prvého dňa nástupu do úradu sa aktívne venuje stretnutiam s mladými. Starosta podáva pomocnú ruku vo všetkých aktivitách, ktoré sú zamerané nie len na verejný život. Podporuje vznik obecnej rady mládeže a mnoho zaujímavých aktivít, ktoré podporujú komunitný život v obci a medzigeneračný dialóg. S podporou zastupiteľstva sa rozhodol pre skvalitnenie života mládeže vypracovať s nimi Koncepciu práce s mládežou v obci. Ešte mnoho by sa dalo o tomto starostovi povedať, obyvatelia Klina ho dobre poznajú a aj preto ho nominovali na ocenenie.