Obec Zákamenné je najväčšou obcou na Orave s 5 470 obyvateľov, zo toho mladí ľudia do 30 rokov tvoria 51 % obyvateľstva. Vedenie obce dlhodobo podporuje aktívny život obyvateľov zameraný na rozvoj vzájomných vzťahov a podporu komunitného života. Špecifický prístup má k mládeži a mladým rodinám. Miestne zastupiteľstvo sa pridalo k memorandu prorodinnej samosprávy. Dlhodobo podporuje mládežnícke združenia v obci a ich aktivity – spoluprácou na akciách, finančne, pravidelným zapožičiavaním priestorov kultúrnych domov na ich činnosť. pre novovzniknuté spoločenstvo skautov, cca 100 detí a mladých, symbolicky prenajala priestory bývalej ubytovne na ich aktivity a činnosť. Pre novovzniknutý oddiel skautov a skautiek Zákamenné, kde pravidelne pracuje viac ako 100 detí a mladých, miestna samospráva ponúkla na činnosť obecné priestory. Vyvrcholením záujmu samosprávy o mladých ľudí boli zriadenie rady mládeže obce MOS obecným zastupiteľstvom 29.11.2019. Vedenie obce v súčasnosti pracuje na tvorbe Koncepcie práce s mládežou v obci. Vedenie obce Zákamenné je obcou mladých, ktorých obecné zastupiteľstvo s nadšením podporuje rôznymi formami. Obec Zákamenné má veľmi priateľský vzťah k mládeži a záleží jej na každom mladom človeku. Právom si zaslúži uznanie Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Mesto Ružomberok

My ako Mestský študentský parlament chceme oceniť spoluprácu s Mestom Ružomberok . Pravidelne organizujeme do 10 podujatí v rámci školského roka pre deti a študentov v meste, Či už ide o aktivity zamerané pre deti alebo mládež . Sme veľmi radi, že mesto sa zaujíma o náš názor a vypočuje naše požiadavky . My sami sa snažíme pomáhať zlepšovať kvalitu života mladých v meste. Za všetky projekty chceme spomenúť práve jeden a to Talentu, .
Fond na podporu detí a mládeže TALENTUM vznikol ako občianska iniciatíva Mgr. Michala Lazara ako 1.viceprimátora mesta Ružomberok a Mestského študentského parlamentu ,ktorý pomáha viac ako desiatim deťom ročne. Fond podporuje mladých do 20 rokov ktorí majú talent, ale z objektívnych príčin ho nemôžu rozvíjať. Zástupcovia mesta chcú vedieť aké talenty v meste máme a vieme že ich je veľa . Do fondu môže prispieť ktokoľvek , a 2x do roka sa vyberú študenti ZŠ a SŠ o výbere rozhodujú študenti MSP .Takto nepriamo Mesto Rk iniciuje uvedomelú mládež, lebo ani jeden z nich nemôže povedať, že má úplne všetko, o čom sníva, a to je práve tá myšlienka, že aj napriek tomu, že sami nemajú, čo potrebujú, sú ochotní pomáhať druhým.

Obec Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba je obcou s nadšeným starostom. Vedenie obce často rieši otázky, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí. Intenzívne podporuje aktivity a podujatia zamerané na mládež, vytvára podmienky pre nich či už cez veľmi kvalitné športoviska, podporu výborného mládežníckeho hasičského zboru. Mladí ľudia žiadali vyriešiť informovanosť v obci a aj na ich podnet v obci je spustená mobilná aplikácia, cez ktorú obyvatelia dostávajú informácie o diani v obci. V súčasnosti vedenie obce pracuje na tvorbe Koncepcie práce s mládežou a na odpore vytvorenia rady mládeže obce, ktorá by mala sieťovať a participovať na veciach verejných. Vedenie obce Kamenná Poruba je odvážne a hľadá spôsoby ako zapojiť mladých do života komunity a podporiť ich záujem o témy, ktoré sa týkajú ich životov.