Andrej je výnimočný mladý človek s veľkým srdcom, ktoré môže byť vzorom pre iných rovesníkov. Pravidelne sa angažuje na živote obyvateľov v  obci Mútne. Počas pandemických dní bol aktívnym dobrovoľníkom. Pomáhal pri testovaní, pri prenose sv. omší, pomáhal miestnym seniorom.  Je človekom, ktorý robí program na detských táboroch, slúži všade kde je potreba. Na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne svojimi aktivitami spája študentov aj pedagógov do jednej žičlivej rodiny. Výnimočnosť Andrea je aj v jeho veľkej skromnosti a prosociálnosti.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Erik Koky

Erik je aktívny mladý človek, ktorý sa angažuje v pomoci slabším a núdznym. Je aktívny člen žiackej školskej rady  Hotelovej akadémie v L. Mikuláši. Erikova výnimočnosť je v tom, že dokáže vytvárať pohodovú atmosféru medzi spolužiakmi aj vedením školy. Vždy v človeku vidí to dobre a konfliktných situáciách hľadá pokojné riešenia. Svojimi aktivitami a angažovanosťou motivuje spolužiakov ku konaniu zmysluplných aktivít. Erik sa angažuje aj mimo školy- pomáha seniorom v DSS, zapája sa do charitatívnych akcií v komunite.

Nominácia na ocenenie prišla od Žiackej školskej rady pri Hotelovej akadémiu v L. Mikuláši a vedenia školy.

Karolína Graňáková

Kaja, ako ju priatelia volajú, stala pri zrode združenia Tím snov v Zubrohlave, ktorého mottom je „Radosť rozdávaním rastie“. Organizuje s priateľmi rôzne zážitkové aktivity pre deti: tábory, karnevaly, Mikuláša, tvorivé dielne a mnoho iných aktivít. Angažuje sa aj v miestnom spolku Červeného kríža. Zapája sa do aktivít v miestnej farnosti. A záleží jej aj na podpore života zvierat kvôli ktorým sa zapája do aktivít OZ Ňufáčik. Výnimočnosť Kaji je v jej otvorených a dobrosrdečných postojoch ku každej výzve ktorou môže meniť svet okolo seba.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia obec Zubrohlava a poslancov obecného zastupiteľstva.

Daniel Kubovčík

Daniel je aktívny mladý človek, ktorý sa nebojí pridať ruku a akejkoľvek aktivite, ktorá podporuje dobro a buduje vzťahy v miestnej komunite, kde žije a študuje. Daniel je aktívnym členom školského parlamentu pri Hotelovej akadémií v L.Mikuláši. Bol hlavným aktérom Festivalu ľudskosti, kde osobne so spolužiakmi vyjadroval vďačnosť tým, ktorí v čase pandémie slúžili druhým. Napriek tomu, že je mladí má profesionálny prístup a komunikácie k pedagógom aj a spolužiakom, ktorých motivuje k záujmu o životy druhých. Nesie v sebe hlboký ľudský a sociálny rozmer. Ktorý sa prejavuje pomocou spolužiakom so sociálne slabšieho prostredia, zapája sa do aktivít detského domova v L. Hrádku, organizuje rôzne dobročinné netradičné zbierky. Jeho výnimočnosť je vo veľkej obetavosti, rozvahe a citlivosti meniť svet okolo seba a motivovať k tomu aj druhých, čo samu aj darí, Je vzorom pre svojich rovesníkov a tí ho akceptujú

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia Hotelovej akadémie v L. Mikuláši

Roman Krajčík

Roman je skvelým mladým mužom a aktívnym mládežníkom, ktorý nikdy  druhého nesklame, ale vždy je oporou v ťažkých chvíľach. Svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v komunite. Roman sa aktívne angažuje niekoľko rokov v aktivitách Žiackej školskej rady,  vo svojej obci pomáha ľuďom, ktorí majú výrazné zdravotné problémy s pohybovým aparátom, kde masérskymi technikami odstraňuje zdravotné poškodenia. V súčasnosti aktívne pracuje na projekte ,,Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“, kde aktuálne mapuje potreby komunity seniorov, s cieľom šíriť myšlienku pomoci starším ľuďom. Výnimočnosť Romana je v tom, že popri vysokej angažovanosti sa pre dobro človeka využíva aj príležitosti na osobný rozvoj, aby to, čo robí, robil ešte lepšie.

Nominácia na ocenenie prišla od Žiackej školská rady pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline a jej vedenia.

Alexandra Turoňová

Saša patrí k ľuďom, ktorí sa neboja výziev. Keď ju niečo osloví, pozastaví sa, pouvažuje a pustí sa do práce. Je neuveriteľne dobrá klaviristka a tento dar sa rada delí  a tak šíri radosť. Počas svojho štúdia na SOŠ pedagogickej je členkou žiackej školskej rady, do ktorej vždy prispievala svojou kreativitou, nápadmi, ochotou, promptnosťou a veľkou dávkou zodpovednosti. Zapája sa do charitatívnych činností. Od prvého ročníka v projekte Zelená škola. Zapojila do programu DofE. Ak by sme mali o nej vymenovať všetky jej aktivity trvalo by to veľmi dlho. Saša je vzácny mladí človek, ktorý obohatí život každého kto ju stretne.

Nominácia na ocenenie prišla od Žiackej školská rady Strednej odbornej školy pedagogická Turčianske Teplice

Barbara Jakubíková

Barbarka patrí k top mladých ľudí Strednej zdravotníckej školy v Žiline, kde sa aktívne podieľa na mnohých školských i mimoškolských akciách. Do svojej pracovnej činnosti, ktorú vykonáva nezištne, vkladá srdce, pretože jej cieľom je pomáhať ľuďom, čoho dôkazom je i množstvo akcií s myšlienkou šírenia humánnosti, lásky a porozumenia medzi ľuďmi. K spomínaným akciám a aktivitám, ktoré napĺňajú jej vnútorný svet a sú každodennou súčasťou jej života patria charitatívne, tvorivé a dobrosrdečné  aktivity pre deti, mladých aj seniorov. Barborka je mladá osoba, ktorú nasledovať je cťou pre každého.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia  Strednej zdravotníckej škole v Žiline

Matúš Šuľa

Matúš je aktívny mládežník a dobrovoľník nie len v organizácii eRko. Bol súčasťou základania obecnej rady mládeže v Likavke.  Stretáva sa s vedením obce, ak je potrebné zastupovať záujmy mladých ľudí. Ešte nedávno bol aktívny aj v ochotníckom divadle a ako herec sa prihováral publiku v Likavke.

V eRku pracuje s deťmi a mladými už od svojich 15 rokov ako animátor. 7 rokov koordinoval tím dobrovoľníkov z Likavky ako zodpovedná osoba za eRko vo farnosti. Takmer 5 rokov pôsobí ako lektor vzdelávacích aktivít. Posledný rok prevzal službu programového koordinátora v území Orava-Liptov a koordinuje lektorov vzdelávacích aktivít ale aj programovú časť dôležitých podujatí eRka. Ako hlavný organizátor bol dušou mnohých podujatí pre deti a mládež . Počas pandémie inicioval Vakcínu radosti pre zdravotníkov v ružomberskej nemocnici. Matúš je inovatívny, je vytrvalý a vie si stáť za svojím názorom. Určite aj pre tieto jeho vlastnosti je obľúbeným medzi mladými ľuďmi v eRku ale hlavne v obci Likavka.

Nominácia na ocenenie prišla od organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov

Dominik Poláček

Dominik, je chalan, ktorý sa narodil s loptou vo vienku. Od malého chlapca aktívne hrával futbal vo Svrčinovci a postupne prešiel mnohými futbalovými klubmi nielen na Slovensku. V časoch covidu, keď boli deti odrezané od pohybu a športu, sa mu podarilo, obnoviť a oprášiť futbalový klub v obci. Strhol k sebe 50 mládežníkov  vo veku od 7-17rokov,pričom ich sám, bez nároku na honorár ,modernými spôsobmi trénuje a koučuje. Z týchto detí vytvoril tri družstvá. Vedie aj brankársky tréning. Fandia mu rodičia detí, mladých futbalistov, ktorých má Dominik, pod palcom. Deti vo Svrčinovci majú v Dominikovi, veľký vzor a oprávnene si zaslúži ocenenie.

Nominácia na ocenenie prišla od skupiny obyvateľov obce Svrčinovec

Viac o ocenených sa dozviete TU:

Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 – brožurka