Pán Erik je starostom v obci Ľubeľa na Liptove. Jeho krédom je: „Šancu treba dať každému, komu ide o zviditeľnenie a zveľadenie obce“ V tomto duchu sa venuje aktívne obyvateľom, ich potrebám. Ako o ňom v obci hovoria: nie to len starosta ale aj človek s veľkým srdcom. V každom človeku hľadá dobro a ponúka, aby ho rozvíjal. Jedným z príkladov je aj  podpora a vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci a zriadenia obecnej rady mládeže v obci. A nielen zriadenie, ale aj jej systematická podpora., vypočutie, zapojenie mladých  do života obce, tak, aby sa cítili byť užitoční a potrební. On vie, že budúcnosť obce je v rukách mladých, tak ich aj takto pripravuje na zodpovedné postoje k životu a k ich akčnosti. To je pán Top  pán starosta Erik.

Nominácia na ocenenie prišla  od mladých ľudí z obecnej rady mládeže v Ľubeli.

Viac o ocenenom tu:

Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 – brožurka