Ľudskosť dostávame ako dar už v kolíske, ale nie každý ju postaví na prvý stupeň vo svojom živote, v práci, vo vzťahu k ľuďom, k prírode. Pani Katarína je vzorom človeka, ktorá toto za celý svoj aktívny život dokázala.  Ako zdravotná sestra mnoho rokov pomáhala ľuďom na Orave. Ako pedagogičky Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne pripravila mnohých mladých a službu činom. Objavovala talenty mladých, podporovala ich. Organizovala mnoho aktivít, ktoré rozvíjali život mladých ľudí. Mala záujem o radosti aj starosti kolegov a vždy hľadala spôsob ako im pomôcť, aby myšlienky dobra sa stali činom. Keby sme tu mali vymenovať všetky jej činy, museli by sme tu byť veľmi dlho, no jedným slovom život pani Kataríny je jedným veľkým činom pre druhých.

Nominácia na ocenenie prišla od pracovníkov a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Martine

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Terézia Hamacková

Pani Terézia má dobré srdce, ktoré  sa rozdáva tým, ktorý to najviac potrebujú deťom zdravotne postihnutým aj seniorom. Je aktívna v organizácií  Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia v Oščadnici. Bohaté životné skúsenosti ponúka pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí,  ktorých súčasťou je veľká základne 138 dospelých a 42 zdravotne postihnutých detí. Mesiac úcty k starším, Spoznaj kultúru našich predkov, koncertu „Od srdca k srdcu“, športové hry a mnoho iných činov je v jej rukách.  Jej činy dodávajú ľuďom chuť žiť a byť stále aktívnymi. A to si na pani Terézií vážia a cenia obyvatelia obce Oščadnica. Jej činy sú nákazlivé a nasledovania hodné. To je pani Terézia.

Nominácia na ocenenie prišla od Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základnej organizácie v Oščadnici

Ivan Kocan

Pán Ivan neuveriteľne aktívny a vzdelaný lekár v martinskej univerzitnej nemocnici. Nielen lekár ale človek, ktorý stále hľadá spôsoby, ako pomôcť skvalitniť život  ľuďom. V roku2020 prichádza s myšlienkou využitia telemedicíny pri liečbe ochorenia COVID-19 v domácom prostredí. So svojimi kolegami a programátormi vyvinuli aplikáciu, ktorú začali používať počas druhej vlny pandémie a pomohli tak časti pacientov byť bezpečne liečení v domácom prostredí. Toto riešenie zároveň pomohlo lepšie využiť lôžkovú kapacitu univerzitnej nemocnice Martin pre pacientov s ochorením COVID-19 a lepšie zvládnuť vrchol 2. vlny pandémie. A toto bol Top čin ľudskosti, okrem mnohých iných činov, ktoré každodenne realizuje vo svojom živote.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia mesta Martin

Viac o ocenených sa dozviete tu:

 Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 – brožurka