Obec Vysoká nad Kysucou má takmer 400 ročnej kopaničiarskej tradícií . Napriek veku sa v jej vedenie snaží  v nej vytvoriť moderné vidiecke prostredie pre všetkých obyvateľov. Veľmi dôležitou súčasťou obyvateľov sú deti a mladí ľudia, ktorí tu žijú. Práve pre nich vytvára mnoho možnosti pre osobnostný rozvoj tela aj ducha. V obci je rozvinutých mnoho športových a zábavných možnosti, ktoré majú mladým ponúknuť možnosť pozitívne tráviť svoj voľný čas. Je jedna z mála kysuckých obci, ktoré majú workoutové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým povrchom, detské či multifunkčné ihriská. Aby sa obyvatelia mohli viac spájať a dozvedieť o živote v obci je vytvorené pre nich aj wifi prostredie. Okrem športových aktivít mladých ľudí zapájajú aj do kultúrnych podujatí a vzdelávacích, kde rastu v zdravé osobnosti. Obec Vysoká nad Kysucou je príkladnou kysuckou obcou zameranou na podporu života mladých ľudí, no aj ostatných obyvateľov

Nominácia na ocenenie prišla  od obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou.

Viac o nominácií nájdete tu:

Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 – brožurka