Danielka je drobné žieňa s obrovským srdcom a veľkým potenciálom pozitívnej energie. Takmer všetok voľný čas venuje folklóru, okrem toho, že je aktívnou tanečnicou FS Stavbár, už niekoľko rokov sa bez nároku na odmenu venuje deťom v Stavbáriku, v ktorom vlastne sama vyrastala. Deti ju majú veľmi rady, aj keď je prísna, zachováva si kamarátsky prístup a hravosť. K práci pristupuje zodpovedne, je na ňu spoľahnutie a deťom je výborným príkladom nielen v tancovaní, ale aj spôsobom života. Učí ich nielen tanečné motívy a nové piesne, ale najmä láske k ľudovým tradíciam, čo je v dnešnej pretechnizovanej dobe plné iných lákadiel pre deti neskutočne záslužná práca….s trvaním aj pre budúce generácie.

Danielu Srnánkovu nominoval Detský folklórny súbor Stavbárik v kategórii rozvoja mládežníckej organizácie.