Katka je  žena, ktorá nežije svoj život uzavretá do seba. S dobrovoľníctvom pre viacerými  rokmi začala ako misijná dobrovoľníčka v Rusku, ktoré ju oslovilo na celý život. Keď prišla na Oravu za svojim manželom, hneď si našla miesto medzi oravskými mladými ľuďmi. Začala sa venovať dievčatám, chodila a chodí variť na letné tábory, systematický je všade tam, kde sa deje nejaká aktivita pre deti a mladých ľudí- prikladá svoje ruky k dielu. Povzbudzuje, motivuje a ponuka aj svoje ucho a srdce, aby pomohla mladým ľuďom pri hľadaní ich miesta v živote. Je to dobrovoľníčka s veľkým D. Popri tom spolu s manželom Jankom vychováva tri deti.

O Katke jej nominanti hovoria:  Dá sa na ňu vždy spoľahnúť, nikdy nepovie nie, keď vidí potrebu, je milá a pozorná na maličké potreby iných ľudí. Mať takú dobrovoľníčku v našich radoch je pre nás cťou.

Katarínu Pisarčíkovu nominovala Domka- Združenie saleziánskej mládeže , stredisko Námestovo v kategórii dlhoročná dobrovoľnícka práca.