Ľubo od svojich 15- tich rokov, až do náhlej smrti veľmi aktívne pôsobil v oblasti aktivít s kresťanskou mládežou. Bol známou osobnosťou v celej oblasti Kysúc, pretože snáď nebolo regionálneho podujatia, na ktorom by chýbal, ako organizátor. jeho neustály široký úsmev navodzoval vždy dobrú pohodu a presviedčal o jeho úprimnom nasadení.

Sú to tisícky hodín, ktoré strávil prípravou takých podujatí ako Stretnutie priateľov Kysúc, či rôzne športové podujatia alebo veľké púte Na hore Živčákova pri Turzovke, kde ho bolo vidieť najmä pri poľnej kuchyni a varení gulášu.

No neprehliadnuteľný bol hlavne ne celoslovenskej akcii Pešia púť mládeže z Muráňa do Levoče, kde pod jeho starostlivosť spadalo okrem iného i zabezpečenie jedla pre účastníkov, často i niekoľko stoviek. Ako jediný sa zúčastnil všetkých ročníkov putovania a vždy bol tíme organizátorov.

Jeho nasadenie a pokoj s akým sa na všetkých akciách zúčastňoval ostane u tých, čo ho poznali navždy nezabudnuteľný.

Ľuboš skonal v lete roku 2011 v plnom rozkvete svojho života na následky zasiahnutia elektrickým prúdom.

Ľubomíra Potočiara nominovalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo

Ocenenie prebrala jeho manžela  Zuzana Potočiarová.