Majka je študentka bilingválnej slovensko-anglickej obchodnej akadémie. Má neskutočné kvantum učiva a veľa práce, ktoré si toto štúdium vyžaduje. Ona napriek tomu našla vo svojom živote miesto pre druhých ľudí. Začalo to účasťou na Olympiáde ľudských práv a potom  sa všetko v jej živote začalo meniť. Okrem školy sa začala aktívne venovať dobrovoľníctvu, facilitácii a participácii.

Ako dobrovoľníčka pôsobí v Poradensko tréningovom centre pre týrané ženy a deti, kde doučuje postihnuté deti. Asistuje tiež pri zbierkach a organizovaní akcií pre deti.

Je aktívnou členkou ALUMNI klubu, ktorý sa venuje aktivitám založených na neformálnom vzdelávaní. Pred niekoľkými mesiacmi Majka úspešne absolvovala niekoľko seminárov a školení, ktoré jej pomáhajú rásť v skvelú osobnosť. Úspešne niekoľkokrát realizovala živú knižnicu pre mladých ľudí, ktorí sa v nej dozvedeli mnoho o živote od ľudí so životnou skúsenosťou, od živých kníh. Pre deti a mladých organizuje besedy na tému ľudských práv, sériu stretnutí pre stredoškolákov, participovala pri organizovaní poslednej Olympiády ľudských práv.

Majka vedie skupinu dobrovoľníkov v škole a práve úspešne realizujú zbierku obnoseného šatstva, prostredníctvom neformálneho vzdelávania školí nových členov skupiny, úspešne vedie skupinu žiackej školskej rady….

Jej život sa zmenil a ona obetuje veľmi veľa svojho času a srdca  ľuďom, ktorí to potrebujú. A robí to zadarmo, nikdy nič nežiada, dokonca zapája a neustále zaťahuje svojich spolužiakov do najrôznejších aktivít.  Je obklopená a spojená s ľuďmi z celého Slovenska a dokonca aj zo zahraničia.

Je príkladom mladej aktívnej dobrovoľníčky, ktorá nosí svoje srdce na dlani pre druhých, aby sa pri ňom mohli zohriať, pookriať a podrásť v statočné osobnosti.

Máriu Kullovú nominovali zástupcovia zo žiackej školskej rady pri Obchodnej akadémiu v Čadci. Nominovaná je v kategórii Rozvoja mládežníckej neformálnej skupiny.