Martin väčšinu svojho času venuje ako dobrovoľník deťom a mladým ľuďom. Od roku 2005 je dirigentom a hlavným vedúcim Detského orchestra u saleziánov v Žiline. Detský orchester funguje od roku 1992. Hrá v ňom 50 mladých hudobníkov od 6 do 19 rokov. Okrem pre túto prácu potrebnej hudobnej odbornosti a pedagogických schopností má Martin otvorené srdce a nadšenie pre priateľstvo s mladými a s deťmi a pre ich výchovu. Je akčným vodcom a animátorom, ktorý vie svojim nadšením strhnúť mladých a zároveň je vytrvalcom, ktorý dokončuje to, čo začal. Bez toho by orchester nefungoval tak dobre, ako funguje. Podieľal sa na výchove viacerých skupín dobrovoľníkov v Detskom orchestri, z ktorých mnohí pôsobia ako dobrovoľníci v oblasti výchovy detí a mladých dodnes.
Martin je v činnosti stále. Tri piatky v mesiaci vedie skúšky orchestra, tri nedele v mesiaci diriguje orchester sprevádzajúci liturgiu detských svätých omší, každý štvrtok spolu s ďalším animátorom vedie animátorské stretko. Ďalej každý mesiac organizuje alebo sa podieľa na organizovaní jedného až dvoch jednodenných alebo viacdenných rekreačných a formačných podujatí pre orchestrákov. Okrem tohto priamo stráveného času „v akcii“ venuje nemalý diel času v každom týždni príprave na stretko alebo na skúšku.

Martin je osemnásty rok aj  členom Slovenského skautingu, 6 rokov bol vodcom skautského oddielu.
Martina Kršku nominovala DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina v kategórii rôznorodého rozvoja deti a mládeže.