Monika je osobou, s ktorou je radosť spolupracovať. Jej nominovanie na ocenenie ju veľmi prekvapilo, lebo pri svojej činnosti , ktorú robí zo srdca a dobrovoľne  si nikdy neuvedomovala, že jej príklad a úsilie povzbudzujú aj druhých k dobrovoľníckej práci. Nominanti o nej hovoria: Naša spolupráca s ňou siaha do čias, keď sa v Námestove rozbiehala Bambiriáda, čo bolo v roku 2005. Vtedy sme s Monikou začali veľmi aktívne spolupracovať a stala sa aktívnou členkou organizačného tím. Odvtedy každý rok  –Bambiriádu moderovala, zúčastňovala sa na prípravných stretnutiach, komunikovala s médiami, oganizaciámi, sponzormi, prinášala nové nápady, povzbudzovala. No Monika je dobrovoľníčkou už dlhé roky  aj v miestnej komunite Námestova. Pracuje ticho, malo kto vníma jej obetavosť a zanietenosť.  Svoj dobrovoľnícky dar spája aj ako redaktorka TV Oravia a TV Lux a často sama poukazuje médiach na tých, čo nezištne žijú  pre druhých.

Monika nosí svoje srdce na dlani, aby zapálilo dobrotou aj iných. A popritom všetkom je veľmi starostlivou maminou 3 detí.

Moniku Hurákovu nominovala Rada mládeže Žilinského kraja v kategórii dlhoročná dobrovoľnícka práca.