Monika Laštíková má 27 rokov, býva v Námestove a je zamestnaná ako detská lekárka v Dolnom Kubíne. Každé ráno musí ísť veľmi skoro na autobus do práce a voľného času nemá veľa. Namiesto oddychu ho venuje mladým ľuďom. Od svojich 14 rokov pracuje ako dobrovoľníčka a veľmi aktívne a zodpovedne pristupuje k službe dobrovoľníctva.

Dlhé roky sa venuje hlavne podpore a rozvoju dievčat z Námestova a okolia. Máva s nimi pravidelne stretnutia. Nominanti o nej hovoria: Keby sme mali charakterizovať špecifiká jej práce tak sú to: výchova k viere, rozvoj komunikačných a tvorivých kompetencií, pomoc pri dospievaní dievčat. Dievčatá jej dôverujú, rady s ňou rozprávajú o problémoch i radostiach. Podľa jej príkladu niekoľko dievčat sa samé stali dobrovoľníčkami a animátorkami. Je vzorom pre mnohých vo svojom okolí v ochote, dobrosrdečnosti aj zodpovednosti.

Moniku Laštíkovu nominovali Domky- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Námestovo v kategórii rozvoja mládežníckej organizácie.