Pavol je mužom s netradičným spôsobom dobrovoľníctva.  Od svojej mladosti prikladal svoje k ruky všade tam, kde bolo potrebné niečo opraviť, vybudovať, postaviť. Spolu s kamarátmi so strednej školy pomáhal pri dielach Saleziánov v hlbokej totalite. Po prevrate prišli nové výzvy, ktorých sa Pavol chytil.

Začal sa budovať nový saleziánsky dom  v Námestove. On  ako dobrovoľník tam začal tráviť všetok voľný čas, ktorý mu dovoľovala práca a rodina. Zháňal materiál, povzbudzoval k dobrovoľníctvu aj druhých. A pretože  manuálnej dobrovoľníckej práce je aj dnes nadostač, neváha a ponúka svoje ruku k budovaniu dobra aj dnes.

Nezostal však len pri tomto type dobrovoľníctva. Založili s manželkou a ďalšími priateľmi Združenie ADMA, ktoré v Námestove a okolí pomáha chudobným rodinám rôznymi formami.

Jeho špecifickou formou dobrovoľníctva je aj tvorba videozáznamov z rôznych dobrovoľníckych podutí, čím prispieva šíreniu myšlienky dobrovoľníctva aj tam, kde sa informácie o ňom nedostanú.

Pavla Šeliana nominovala Domka- Združenie saleziánskej mládeže , stredisko Námestovo v kategórii dlhoročná dobrovoľnícka práca.