Peter Grobarčík – mladý muž, ktorému vždy záležalo aby občania so zdravotným znevýhodnením boli spoločnosťou akceptovaní. Možno aj preto, lebo on sám má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Už počas strednej školy sa zapájal do činností, ktoré boli prístupne aj zdravotne postihnutým občanom. Na Orave sa pravidelne zúčastňoval na podujatiach , ktoré boli určené pre túto skupinu ľudí. Nazbieral veľa skúseností a teraz už niekoľko rokov sa aktívne zapája do činností, ktoré sú zamerané na prácu s mládežou. Jeho cieľom, je mladým ľuďom ukázať , že aj občania so zdravotným postihom sa môžu aktívne podieľať na  živote spoločnosti a byť pre ňu významným prínosom.

Peter je výborným spoločníkom, vždy s dobrou náladou a chuťou do práce, ktorú má na rozdávanie.

Peter je príkladom človeka, ktorý i napriek svojmu zdravotnému hendikepu sa nikdy nevzdáva a ide za svojim cieľom.  Peter hovorí druhým: ,Zdravotné postihnutie, je pre ľudí hendikep ale nemalo by byť výhovorkou.“

Petra Grobarčíka nominovalo občianske združenie Misia mladých v Tvrdošíne v kategórii rozvoja  sociálneho cítenia deti a mládeže.