Renátka je tichá, skromná, obetavá a kamarátska osoba, ktorá nevie povedať slovo „nie“. Napriek tomu, že aj v profesionálnom živote je pedagóg, za takmer 30 rokov spolupráce neodmietla deti zo Stavbárika a vždy ochotne prišla, zahrala, pomohla a často zachránila vystúpenie, samozrejme bez nároku na honorár. Je kamarátskou pani učiteľkou, milujúcou tetou, starostlivou dcérou, výbornou parťáčkou, ale najmä skvelým človekom.

Jej verné husličky slúžia ako primáške ľudovej hudby súboru Stavbár, ako huslistke v country kapele, ale pravidelne aj ako primáške muziky, ktorá hrá deťom so Stavbárika. Aj napriek časovej zaneprázdnenosti si nájde čas prísť na nácvik a pripraviť sa na vystúpenie, byť deťom hudobnou oporou na javisku.

Za všetky deti zo Stavbárika je patrí veľká pusa a „ďakujeme“.

Renátu Závodskú nominoval Detský folklórny súbor Stavbárik v kategórii dlhoročná dobrovoľnícka práca.