Ocenení2018-11-13T08:45:19+00:00
1812, 2017

Obec Liesek

Obec Liesek sme sa rozhodli nominovať a tým prejaviť obci vďačnosť [...]

1812, 2017

Michal Strnál

Okrem povinností, ktoré prináša starostovský úrad zvláda vymýšľať a tvoriť nové [...]