IMG_0878

Ján Suroviak

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Ján Suroviak je známy aj pod skautským menom „Pamajorán“. Svoju dobrovoľnícku činnosť sústredil v organizácii Slovenský skauting, ktorý ho nadchol do takej miery, že si zaumienil založiť jeden  zbor v…

0004

Peter Prieložny

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Peter Prieložny je dobrovoľníkom 22 rokov. Svoje pôsobenie v oblasti dobrovoľníctva začal už v období vysokoškolského štúdia. Ako dobrovoľník pôsobil v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže, Okresnej rade mládeže a bol prvým predsedom…

IMG_0885

Mária Hodásová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Mária Hodásová sa 19 rokov venuje deťom a mladým animátorom v eRku – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Rajecké Teplice. Pričinila sa o vznik tohto centra, ktoré je aktívne aj vďaka Márii…

IMG_0831a

Jozef Ristvej

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Jozef Ristvej sa popri rodine a práci ako dobrovoľník pred 21 rokmi podieľal zakladaní mládežníckej organizácie AMAVET-  Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Po založení organizácie začal aj v Martine pracovať s mladými ľuďmi…

IMG_0831

Dana Šedová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Dana Šedová 23 rokov popri zamestnaniu a rodine pracuje ako  dobrovoľníčka. Je umeleckou vedúcou a súčasne choreografkou detského folklórneho súboru Stavbárik. Počas týchto rokov vychovala mnohé deti, ktoré sú teraz členmi…

IMG_0856

Stanislav Kučera

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Stanislav Kučera „nesie svoje srdce priamo na dlani, aby ho dával iným.“ – hovoria o ňom v Klube Značkár, kde je dlhoročným aktívnym členom a predsedom .Vďaka jeho úsiliu sa začala pred niekoľkými rokmi…

IMG_0817

Alžbeta Kanáliková

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Alžbeta Kanáliková je osoba, vďake ktorej sa v Žiline rozbehla práca oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Viac ako 18 rokov popri svojom zamestnani vysokoškolskej pedagogičky pracuje s deťmi, mladými…

IMG_0814

Zuzana Jurisová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Zuzana Jurisová ako dobrovoľníčka dlhé roky pracuje so zo zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi. S ľuďmi na vozíčku či s iným hendikepom. Popri všetkých svojich povinnostiach, je jednou z mála vzácnych a úžasných ľudí, ktorí…