0003

Martin Šturek

Kategória : Neformálne vzdelávanie detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Martin Šturek je človek, ktorý má veľké srdce. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže . Niekoľko rokov tu  učil chlapcov hrať na gitare a často nezištne pomáhal pri…