Študent študijných odborov história a telesná výchova Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V minulosti aktívny futbalista a futsalista. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Workout team Žilina. Má na starosti vedenie Street workoutovej komunity v Žiline a je zakladateľ projektu Cesta mládeže k zdravému životnému štýlu. Spoluzakladateľ projektu detskej atletiky v Žiline a člen občianskeho združenia GoSpace. Aktivista, ktorého baví rozbiehať projekty, pracovať s komunitami a vytvárať pre ne vhodné podmienky.

Dominik Hriník je mladý človek, ktorý si všimol na sídlisku, kde žije, ako mladí ľudia posedávajú na schodoch panelákov, nudia sa a ničia okolie nezmyselnými aktivitami. Dlho uvažoval o tom, ako tejto mládeži ponúknuť zmysluplné trávenie času. Veľa s nimi rozprával, pýtal si rady, komunikoval s vedením mesta, čo by sa dalo pre túto zaháľajúcu mládež urobiť. K jeho iniciatíve sa pridali ďalší.

A tak pre tromi rokmi prišli na zaujímavý nápad: blízko panelákov začali budovať cvičiska, kde bude môcť prísť ktokoľvek, kto sa nudí a nemá na vstupné do posilňovne. Skoro zistili, že je málo vybudovať workoutový park na sídlisku. (Workout je cvičenie s vlastnou hmotnosťou tela, najčastejšie na exteriérových workoutových ihriskách.) Bolo treba mladých učiť ako správne a zdravo využívať hrazdy a iné náradia. Tak k budovaniu parkov pribudla aj osobná cvičiteľská činnosť.

Pretože záujem mladých ľudí narastal, potreboval ďalšie posily a tak sa k nemu pridávali aj ďalší ochotní cvičitelia, a tak vznikol Workout Team. Založili si vlastné občianske združenie, cez ktoré plánujú ešte viac rozvinúť svoje aktivity aj mimo mesta Žilina. Ďalšie kroky Dominika viedli do Banskej Bystrice, kde študuje a na obzore sa aj tu rodí nový workoutový park

Aktívne spolupracoval s radou mládeže Žilinského kraja, kde sa zúčastňoval školení a prezentoval prevenčné prednášky. Zúčastnil sa školenia KomPrax. „Samoštúdiom“ sa naučil písať projekty pre komunitu, začal pracovať na vízii ich občianskeho združenia. Počas štúdia na vysokej škole absolvoval dôležité predmety, ako napríklad rétorika, service learning a dôležité trénerské školenia, kde získaval potrebné kompetencie. V bakalárskej a diplomovej práci inovuje telesnú výchovu prostriedkami workoutových cvičení pre základné a stredné školy, kde vysvetľuje základné cvičenia a celkovú filozofiu workoutu. Ale ako sám hovorí – jednoznačne najviac vecí sa naučil praxou a prácou s ľuďmi.

Dominik je osobnosť, ktorej úprimne záleží na mládeži a líder Workout Teamu. Mení svet mladých ľudí a premieňa ho na zmysluplný a hodnotný.

Jeho krédom je: Hlavne sa netreba báť, strach je tvoj najväčší nepriateľ.