Pani  Evku Kurjakovu navrhujem na ocenenie  za všestranné dlhoročné aktivity v našej obci aj mimo nej:uvádzam stručný prehľad jej pôsobenia- 1994-2002 bola starostkou obce,1999-spoluzakladateľka združenia obcí Babia hora a prvá predsedníčka,2000- výstava vo Varšave – Oravské vianoce- práca v kultúrnej komisii ŽSK, 2004- založenie Občianskeho  združenia Plátenník v Zubrohlave je jeho predsedníčka,2005-realizácia úspešného cezhraničného projektu s Poľskom“Nadväzujeme nové kontakty“ medzi aktívnymi obyvateľmi Zubrohlavy a Gilowíc,spolupracuje  s deťmi Združenie Babia hora a Stowarzyszemním Gmin Babiogórskích od r. 2000,2005- vydanie slovníka obce Zubrohlava a ostatných plátenníckych obcí,2007-medzinárodná výstava ručných prác oravských žien v Zubrohlave,2008-výstava ručných prác oravských žien v Rychwalde v Poľsku, 2008-vydanie  knihy Povestí spod Babej hory,2009- Výstava Slovenských ručných prác v Krakowe,2010- vydanie knihy Povesti spod Piľska,2012-založenie súboru Plátenník- účasť na vystúpení Plátenníka v Ostrave, kde zostavila mnoho scenárov pre účinkovanie Plátenníka, napr. vianočných zvykov, odobierka nevesty,o živote plátenníkov,pochovávanie basy,scénar na vystúpenie Plátenníka na Podrohačské slávnosti,od r.2012- organizovanie súťažnej výstavy Betlehemy Babej hory,2013 vydanie knihy Príhody a povesti Bielej Oravy,od r.2016- organizovanie plátenníckych zvykov Hornej Oravy s názvom Hauzírka,….a za mnoho ďalších aktivít jej patrí veľké „Ďakujeme“