Do projektu Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie sa zapojili žiaci a učitelia z odboru Logistika v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Projekt bol zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na školách v Žilinskom kraji. Pod odborným vedením učiteľov boli zakúpené stavebnice lego. Žiacka skupina a ďalší príležitostní dobrovoľníci, počas voľných chvíľ v poobedňajších hodinách v škole i doma spracovala postupy výroby výrobku z lega od úplného začiatku až po finálny výrobok a jeho expedíciu. Spoločne pripravili množstvo materiálov s postupmi potrebnými na zostavenie finálneho výrobku, podľa ktorých môžu žiaci postupovať. Veria, že výsledky ich nezištnej práce budú slúžiť všetkým žiakom odboru Logistika.

Nominoval: Neformálna skupina – Ivana Komrancová, Sláva Blahútová, Romana Klájová