Tlačiareň Kubík je tlačiareň, ktorá podporuje činnosti detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji  rôznymi formami napr.: bezplatným alebo zľavneným poskytovaním svojich služieb pre  mládežnícke organizácie a školy. Vďaka ich ústretovosti môžu mladí ľudia vykonávať svoju dobrovoľnícku prácu kvalitnejšie a bezproblémovejšie. Medzi projekty a subjekty, ktoré Tlačiareň Kubík podporila patria napr.: Bambiriáda, Krtek v síti, Boj proti hladu, Verím Pane, CVČ Maják Námestovo, Námestovský anjel, Organizácia muskulárnych dystrofikov a mnohé ďalšie športové i kultúrne podujatia. Svojou podporou práce s deťmi a mládežou v Žilinskom kraji sú príkladom aj pre iné subjekty.

Nominoval:  Rada mládeže Žilinského kraja