Dominika Kubicová je žiačkou 3. C Obchodnej akadémie DMJ  v Čadci. Aktívne pracuje na škole v žiackej školskej rade a je i členkou krajského stredoškolského parlamentu  ŽSK za región Kysuce. Počas svojej práce v ŽŠR sa venovala príprave rôznych aktivít: napr. príprava športových, kultúrnych súťaží, charitatívnych aktivít, zasadnutí KŠP pre oblasť Kysuce. Pripravila i zber plastových vrchnákov pre chlapčeka Adamka s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, čím podporila možnosť prispieť na kúpu invalidného vozíka pre Adamka. Zároveň navrhla do budúcna usporiadať pre hendikepovaného chlapca benefičný koncert,  a tým prispieť na zdravotné pomôcky Adamkovi.

Je vzorom i pre svojich mladších spolužiakov, ktorým odovzdáva svoje skúsenosti z práce s mládežou. Vyvrcholením práce v ŽŠR bola aktívna príprava a realizácia projektu „Keď vzájomná rozdielnosť tvorí súlad“, ktorý v spolupráci so svojimi členmi a koordinátorkou ŽŠR zrealizovala 11. 11. 2016 pre zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA Žilina.

Cieľom projektu bola vzájomná interakcia a komunikácia žiakov so zdravotne postihnutými klientmi DSS, rešpektovanie a získanie úcty k ľuďom s určitým zdravotným postihnutím žiakmi. Počas tohto dňa žiačka so svojimi členmi pripravila zdravotne postihnutým klientom nádherný program (spoločenské hry, športové súťaže, hudobné pásmo, ukážka vyučovacích hodín a možnosť vyskúšať si byť žiakom ap.) Projekt mal mimoriadnu odozvu zo strany žiakov, ale priniesol i príjemné a silné podnety zdravotne postihnutým klientom.

Touto aktivitou podporila rozvoj vnímania úcty k človeku a k ľudským právam u žiakov OA DMJ v Čadci.

Dominika má vzorné správanie, svoje povinnosti si plní vzorne. Je nekonfliktná, milá, ochotná pomôcť a veľmi flexibilná.