„Vedenie mesta Liptovský  Hrádok je otvorené pre  spoluprácu s mládežou a systematickú podporu jej činnosti . Stačí naozaj len prísť na MsÚ za primátorom a veci sa dajú hneď do pohybu“, hovoria mladí ľudia z mesta.   O vedení mesta obyvatelia tvrdia, že vždy, keď niečo potrebujú  p. primátor a pracovníci úradu hľadajú spôsob ako sa dá pomôcť. Dvere  mestského úradu a p. primátora sú otvorené. Pri vzniku mládežníckeho  parlamentu bol poverení zamestnanec  MsÚ  koordináciou, čo nie je bežný jav. Pre skvalitnenie života mladých ľudí sa v meste realizovala analýza stavu práce s mládežou, kde sa zisťovali  potreby mladých ľudí a mesto je otvorené riešiť výzvy, ktoré prinesú pozitívnu zmenu do života mládeže v meste.

Ďalší ocenení:

Kysucké Nové Mesto

V tomto meste v roku 2017 bola zriadená klubovňa  pre mladých ľudí, ktorú schválilo vedenie mesta.  Mládež má tak priestor na prácu a pozitívne trávenie voľného času. Vedenie mesta podporuje  aktivity mladých ľudí aj tým, že načúva ich hlasu a pri rozumných podnetoch podporuje ich činnosť.

Zázrivá

V Zázrivej mladí ľudia založili občianske združenie Zázrivský aktívny spolok, v ktorom sa začali angažovať . Postavili Lezeckú stenu, realizujú festival outdoorových športov a zábavy, upratovanie obce a rôzne iné záujmové aktivity. Aktívny život mladých ľudí vobci by nebol možný bez obrovskej pomoci vedenia obce – starostu aj poslancov.“ Obec nám vždy bez problémov poskytne finančnú  aj materiálnu podporu, či propagáciu“ hovoria mladí ľudia, ktorí svoju obec nominovali na ocenenie.  Okrem tejto pomoci vedenie obce sa rozhodlo v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja vytvoriť Koncepciu práce s mládežou v obci, ktorá bude ďalším dôležitým medzníkom v spolupráci mladých  ľudí a vedenia obce.