Teo Mário Janíček je veľmi mladý človek, ktorý žije život s otvorenými očami. Vďaka tomu mu sa podarilo v meste Martin zorganizovať proces renovácie pamätníkov vzácnych osobnosti  slovenských dejateľov so zabezpečením ošetrenia povrchu zanedbaných búst  T.G.Masaryka a M. R.Štefánika. Ošetrenie sôch bolo úspešne dokončené do dátumu 100 výročia založenia Československej republiky. Teovi a jeho rovesníkom sa podarilo u zodpovedných osobnosti štátu presadiť počas osláv kladenie kytíc predsedami parlamentov ČR a SR ku pamätníkom. Predseda NR SR odmenil Tea za celú iniciatívu striebornou pamätnou medailou. „ Teo je ambicióznym svetlým príkladom toho, ako študentský entuziazmus, záujem o históriu, kultúru a spoločenské dianie, dokáže doslova zatriasť svetom dospelých a je dôkazom, že naša mládež, ak je správne nasmerovaná školou a rodinou, nie je ľahostajná k spoločenskému životu, že má cit a dokáže byť príkladom, prínosom pre všetkých a čo je hlavné – meniť veci k lepšiemu“ hovoria o ňom nominanti zo základnej školy, ktorú navštevuje a z Martinského klubu Rotary.

Ďalší ocenení:

Miriam Dianovská, Ružomberok

„Miriam je zdravo sebavedomá, inteligentná, v kolektíve rešpektovaná a vždy ochotná pomôcť“ hovorí o nej vedenie Obchodnej akadémie z Ružomberka, ktoré ju nominovalo na ocenenie. Miriam okrem komunity školy, kde niekoľko rokov úspešne vedie žiacku školskú radu  sa angažuje aj v mestskom študentskom parlamente. Tu plní   úlohu  motivovať mladých ružomberčanov k záujmu o veci verejné a spoluprácu mládeže s miestnou samosprávou, čo sa jej aj darí. Je to vidieť na aktivitách mladých ľudí v meste. Miriam nemá rada súťaživosť, radšej podporuje tímovú prácu mladých ľudí. Vďaka tomu žijú priateľské vzťahy medzi jednotlivými žiackymi školskými radami z ružomberských škôl, ktoré sú súčasťou mestského študentského parlamentu.

Miriam Dianovská, Čadca

Patrícia je žiačkou Obchodnej akadémie  D. M. Janotu v Čadci a aktívnou členkou žiackej školskej rady. „Svojim konaním a činmi Patrícia dokazuje, že dnešná mládež nie je egoistická a má reálny  záujem   o  integráciu ľudí s rôznym zdravotným znevýhodneným „ hovoria o nej pedagógovia z Obchodnej akadémie,  v Čadci, ktorí ju nominovali na ocenenie. Jej záujem, nadšenie a láska s akou pristupuje k týmto ľuďom je obdivuhodný a „nákazlivý“. Obohacuje ním svojich priateľov a spolužiakov, ale aj učiteľov. A tak táto aktívna mládežníčka zapája cez zážitkové aktivity, ktoré organizuje širokú komunitu zo školy a nielen z nej do pomoci klientom z Domova sociálnych služieb  Synnómia v Žiline a Centra sociálnych služieb Letokruhy zo Žiliny.

Erika Klocháňová, Malatina

Erika je v obci Malatiná aktívnou mládežníčkou a líderkou už 7 rokov.  Venuje sa organizácií eRko, ktoré v obci založila, realizuje všetky aktivity organizácie v obci aj v okrese Dolný Kubín. Vedie po svojej mamine detský spevokol MANA2.  Okrem angažovania sa v mládežníckej organizácií eRko  zapája sa do aktivít obce a motivuje mladých ľudí k ich aktívnemu občianstvu a záujmu o veci verejné. Na srdci je leží aj zapojenosť mladých ľudí do medzinárodného festivalu Bačovské dni. Vedenie organizácie eRko, ktoré Eriku nominovalo o nej hovorí, že „je svojim príkladom ukazuje nielen mladým ľuďom, že aktívne občianstvo môže byť aj životný štýl, vďaka ktorému môže byť život na vidieku hodnotným a zaujímavým aj v súčasnej dobe“

Tomáš Romaňák, Zubrohlava

 

„Je to mladý človek, ktorý svojim zápalom, nadšením a vytrvalosťou je príkladom pre mladých ľudí“, hovorí vedenie a poslanci obce Zubrohlava. Tomáš je nielen mladým úspešným vzpieračom, ale aj motivátorom a vzorom pre mladých ľudí.  Popri aktívnej športovej  činnosti  podporuje mladých ľudí k pozitívnemu tráveniu voľného času a sebarozvoju, čo ovplyvňuje ich vzťah a angažovanosť k obci v ktorej žijú. Mnohé národne aj medzinárodné úspechy na majstrovstvách Európy aj sveta neovplyvnili jeho skromnosť a pokoru. Obec Zubrohlava, ktorá ho nominovala je hrdá, že je jej obyvateľom a ďakuje aj za angažovaný príklad aktívneho mládežníka pre ostatných mladých ľudí v obci.

Ivana Stašová, Sihelné

Ivana je mládežnícka líderka, plná energie a chuti angažovať sa v rôznych oblastiach, ktoré podporujú život v obci. Vedenie obce Sihelné, ktoré ju nominovalo hovorí, že je Ivana je vzorom a motiváciou pre mladých ľudí, vedie ich k aktívnemu zapojeniu sa  do akcií v obci. V súčasnosti sa aktívne zapája do tvorby Koncepcie práce s mládežou v obci Sihelné. Ivana povzbudzuje a podporuje prácu s mládežou v obci svojim pozitívnym a zodpovedným prístupom k povinnostiam, ktoré si na seba prevezme a hlavne prináša množstvo kreatívnych a inovatívnych myšlienok, ktoré žnú úspech u mladých ľudí  telom aj duchom. Je v obci obľúbenou aktívnou mládežníčkou  Sihelnom.

Martina Trnková, Liptovský Mikuláš

Martina je žiačkou Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.  Na škole aj mimo nej je mládežníckou líderkou a vzorom pre je rovesníkov.  Ako aktívna mládežníčka má  prvoradý záujem už niekoľko rokov zameraný na podporu života v komunite školy. Je predsedníčkou žiackej školskej rady, ktorá vďaka jej motivácií je aktívna a pozitívne mení prostredie školy.  No má aj aktívny záujem o veci verejné. Zapája sa aj do aktivít realizovaných v meste a motivuje k tomu aj spolužiakov. O Martine horia ľudia , ktorí ju nominovali na ocenenie a výborne ju  poznajú , že je „ ženou činu, ktorá vie zodpovedne pracovať, je spoľahlivá a cieľavedomá“.