Od roku 1997 sa Zuzana veľmi aktívne venovala deťom a mladým v eRku- Hnutí kresťanských spoločenstiev detí v Rajci. Počas svojej činnosti sa pravidelne raz za týždeň stretávala s deťmi a mladými. Okrem toho sa aj sama vzdelávala na rôznych kurzoch pre animátorov.

Následne začala pracovať ako dobrovoľníčka v celoslovenských štruktúrach organizácie.  Popri tom organizovala mnohé tábory, stretnutia, víkendové vzdelávania, zbierku Dobrú novinu.

Jej dlhoročný prístup k deťom  začalo nasledovať mnoho mladých ľudí, z ktorých sa v Rajci stali veľmi kvalitní dobrovoľníci, ktorí teraz vedú prácu, ktorú ona začala a zbierajú úrodu, ktorú ona zasiala.

V súčasnosti musí Zuzka venovať viac času svoji malým deťom a chrániť si svoje podlomené zdravie.

Zuzanu Michaľakovu nominovalo v eRku- Hnutí kresťanských spoločenstiev detí v Rajci v kategórii dlhoročná dobrovoľnícka práca.